Introtur med læring og teambuilding

“En introtur med Team Tours er velorganiseret, professionel og afvikles fornuftigt”

Team Tours har 10 års erfaring med afvikling af introture. Vi har specialiseret os i at skabe introture, som skaber teamspirit og sammenhold mellem eleverne, så I går fra introturen med styrkede relationer og studieklare elever!

Vi tager os af alt i forhold til planlægning og afvikling af turen. Vi stiller med uddannede instruktører, medbringer alt udstyr, afvikler spændende og lærerige aktiviteter samt står for indkøb af mad i de rette mængder.

PROGRAM (EKSEMPEL)

Følgende program er et eksempel på en introtur. Vi skræddersyr altid programmet i samarbejde med jer, så programmet passer til jeres behov.

Dag 1

13.00 Ankomst og opsætning af lejr
15.00 1. Aktivitetsrunde
18.00 Aftensmad
23
.00 Nataktivitet

Dag 2

07.00 Godmorgen og morgenmad
09.00 2. Aktivitetsrunde
12.00 Frokost
13.00 3. Aktivitetsrunde
18.00 Aftensmad
21
.00 Bål og lejrhygge

Dag 3

07.00 Godmorgen og morgenmad
08.00 Nedbrydning af lejr
10.00 Fælles aktivitet
12
.00 Tak for denne gang

LOKATIONER

Vi har udvalgt 2 naturskønne områder, som er særdeles velegnede til afvikling af en introtur! Kender du selv et godt sted, så kommer vi gerne til dig!

Sletten – Silkeborg (Midtjylland)

Med udsigt til Silkeborgsøerne og Himmel- bjerget ligger et af Danmarks største lejr- pladsområder. Der er et utal af muligheder og plads til over 10.000 mennesker.

Mulighed for at tilvælge overnatning i hytte op til 250 deltager

Næsbycentret – Næsby (Midtsj.)

I en gammel grusgrav er etableret et af Danmarks sjoveste og mest kreative lejrområder. Her er installeret toiletter, udendørskøkken og store lejrpladser.

Er I klar til en oplevelse I sent vil glemme?

Ring og hør om de oplevelser og muligheder i får af en introtur. Telefon +45 22 80 94 80 eller send os en mail på TeamTours@TeamTours.dk

Ring mig op

Eksempel

Hør mere om turen i praksis

Lad Team Tours arrangere næste års introtur, og giv de nye elever en oplevelse de aldrig glemmer.

På en introtur bliver eleverne stillet over for forskellige opgaver, som på hver deres måde har til formål at forbedre elevernes samarbejdsevner. Derudover bliver der rig mulighed for at afprøve egne grænser, når der skal prøves kræfter med Team Tours grænseoverskridende aktiviteter. Efter en dag spækket med oplevelser og indtryk er det tid til lejrhygge ved bålet.

Når Team Tours afholder en introtur, er det mere end bare sjove oplevelser. Turene skal have en mening og et formål. Som udgangspunkt har vi især fokus på at skabe sammenhold mellem eleverne. Derudover arbejder vi med at give eleverne en forståelse for vigtigheden og nødvendigheden ved samarbejde, og fokuserer på kommunikation og tillid som nøglen til succes. Naturligvis udarbejdes målet med turen i samspil mellem Team Tours og introudvalget på den enkelte skole, da det er vigtigt at målet stemmer med skolens overordnede strategi.

Læs mere


3 dages introtur – et eksempel

Er I trætte af de traditionelle ”rystesammen ture” uden fastlagt program og med for meget fest og farver?

Team Tours tilbyder et skemalagt introtur, hvor eleverne for alvor vil lære hinanden at kende.Introtur med teambuilding for gymnasier og erhvervsskoler

På en 3 dages introtur med Team Tours sørger vi for, at eleverne lærer hinanden at kende på kryds og tværs i klassen. På turen får eleverne set hinanden fra en ny vinkel og i situationer, som ligger langt fra de daglige rammer. Team Tours lægger stor vægt på at forbedre og udbygge elevernes interne forhold. Vores erfaring siger, at dette bedst gøres gennem samarbejds- og konkurrenceaktiviteter. Derudover er det vigtigt, at eleverne tør stole på hinanden, og kender hinandens grænser.

Turbeskrivelse

Turen tager oftest udgangspunkt i et af følgende områder; Hareskoven i Nordsjælland, Næsbycentret på Midsjælland eller Sletten i Midtjylland. Vi starter turen med at introducere eleverne for de forventninger, vi har for turen og til dem, samt hvad de kan forvente af os. Vi gør meget ud af hele tiden at være i en tæt dialog med hver enkelt elev, hvilket især sker igennem vores små daglige evalueringer.

Turens forløb og indhold

Turen vil primært bestå af 3 forskellige aktivitetspakker, som hver klasse kommer igennem i løbet af de 3 dage. Således vil hver klasse prøve en ny type aktiviteter hver dag.

Det 1. punkt som eleverne skal igennem er et samarbejdsløb. Her vil eleverne skulle igennem nogle forskellige aktiviteter, hvor kommunikation og samarbejde er nødvendige elementer, for at klare aktiviteterne tilfredsstillende. På samarbejdsløbet skal eleverne i fællesskab styre vores skistylter, den store samarbejdskran og få hele klassen igennem et kæmpe spindelvæv.

Yderligere vil der være et punkt med klatreaktiviteter, hvor eleverne får udfordret deres grænser og fysik i højderne. Vi sørger for, at det bliver en succesoplevelse for alle uanset deres udgangspunkt.

Klatreaktiviteterne vil være grænseoverskridende for alle, og det er kun eleverne selv, der sætter grænser for udfordringerne.

Team Tours ved, at når man har overvundet sin egen grænse, vil man ligeledes kunne bryde mange af ens egne daglige begrænsninger.

Klatreaktiviteterne vil bestå af den klassiske form for træklatring og den lidt mere moderne klatreform som kasseklatring.

Det 3. punkt vil være en kombination af konkurrencer og en “flyvetur”. Dette opnås via Team Tours berømte ”dødsgynge”, som er en stor tovgynge, hvor eleverne vil få en svingom, de sent vil glemme. Eleverne skal endvidere konkurrere på præcision i pusterør og bue & pil.

Der vil på turen blive tilberedt i alt 7 måltider, og der kan blive taget særligt hensyn til de elever, som skal tage religiøse hensyn. Vi kan tilbyde halalslagtet kød og/eller sunde vegetarretter. Eleverne tilbereder, i fællesskab med instruktørerne, selv deres mad. Maden vil blive indtaget i de små lejre som eleverne også overnatter i. Lejrene vil bestå af 3 store tippier med plads til 12 personer i hver. Foruden tippierne vil der være en hytte tilknyttet lejren, hvor der er toiletter og vaskerum.

Som udgangspunkt er Team Tours arrangementer alkoholfrie. Hvis skolen har en mere lempelig alkoholpolitik, udarbejder vi i fællesskab med skolen en fælles alkoholpolitik for turen.

Der vil under hele forløbet blive brugt uddannede instruktører, som gennem flere år har haft med børn og unge at gøre. Alle vores instruktører har gennemgået et omfattende førstehjælpskursus.

Alle Team Tours ture tilpasses naturligvis efter jeres ønsker og behov.


Ønsker I en anden oplevelse?

Vi elsker at skabe store oplevelser, og vi vil gerne styrke jeres sammenhold og teamwork endnu mere! Derfor tilbyder vi en række forskellige muligheder, som er lige så udfordrende og giver andre resultater.

Jeg vil vide mere

Kontakt os på mail TeamTours@TeamTours.dk eller telefon +45 22 80 94 80