Om Team Tours

Team Tours tilbyder teambuilding til primært skoler og foreninger/ institutioner.

Da de første ideer om Team Tours opstod, mente vi, at der var for få frilufts- og teambuildingtilbud til børn og unge.
Vi mener, at samarbejde er et af de vigtigste elementer i udviklingen af socialt utilpassede unge. På denne baggrund undersøgte vi, hvorfor skoler og institutioner ikke brugte samarbejdsture oftere, som man f.eks. ser det inden for erhvervslivet. Vi måtte til slut drage den konklusion, at de eksisterende tilbud var for dyre til de offentlige institutioner. På den baggrund satte vi som mål at give gode, men billige, tilbud til de unge, for derigennem at skabe grundlag for at mindske problemer som eksempelvis mobning og klikedannelse.

I Team Tours kører turene på forskellige niveauer. Det gør, at det er muligt at lave ture for de mindste i folkeskolen og helt op til elever i gymnasiet. Niveauerne er tilpasset således, at hver klasse får mest muligt ud af turene. Samtidig bliver turene tilpasset sammen med lærerne/ansvarshavende således, at klasserne får en individuel tur, der opfylder lige netop deres behov.

Team Tours mål:

  • At styrke børn og unges samarbejdsevner.
  • At fremme et bedre socialt miljø eleverne imellem.
  • At skabe grænseoverskridende aktiviteter for børn og unge.
  • At give flere børn og unge mulighed for gode friluftsoplevelser.

At styrke elevernes samarbejdsevne har mange fordele. Eleverne vil kunne bruge denne evne, når de næste gang skal samarbejde om skoleprojekter. Især til gruppeeksamen vil de unge kunne hente hjælp fra det, de har lært. Men også i fremtiden vil de få brug for evnen til at kunne samarbejde. På skolerne, gymnasierne, universiteterne og på arbejdsmarkedet forventes det, at man kan samarbejde på kryds og tværs.

Det er vores erfaring, at klasser efter vores ture har haft færre problemer med den ellers stigende mobning. Samtidig har eleverne oplevet øget forståelse fra klassekammerater, efter at have været afsted med klassen. Dette er for os et tydeligt tegn på, at samarbejdsopgaver er med til at skabe et bedre socialt miljø i klasserne.

Vi ved, at det for unge er vigtigt at bryde grænser, og det er dejligt at opleve, hvordan det giver de unge større selvforståelse. Med en større selvforståelse er det nemmere for den enkelte at finde sin rette hylde, ligesom det mindsker risikoen for aggressiv adfærd. Dette kan være en stor lettelse både i klassen og i hjemmet. De grænseoverskridende oplevelser er med til at skabe personlighed og individualitet hos de unge, som mærker følelsen af at kunne nogle ting som tidligere virkede umulige. At overskride egne grænser er en stor sejr.

I dag foregår mange aktiviteter indendørs, både i skolerne og i hjemmet eksempelvis ved brug af computer eller fjernsyn. Mange unge får derved ikke det rette udbytte af naturens mange muligheder.
Team Tours ønsker at tage børn og unge ud og give dem nogle gode oplevelser, så de får øjnene op for mulighederne i naturen.

Jeg vil vide mere

Kontakt os på mail TeamTours@TeamTours.dk eller telefon +45 22 80 94 80