Velkommen til

Team Tours

Klassetrivsel, sammenhold og teambuilding

Team Tours har specialiseret sig i målrettede ture og forløb, der øger trivsel og styrker klassefælleskabet mellem børn og unge gennem teambuilding. Vores forløb målretter sig gymnasier, erhvervsskoler, folkeskoler, fritidsklubber og kommuner, der ønsker at øge elevtrivslen og nedbringe frafaldet.

Vi benytter os af naturen til at skabe et rum for uforglemmelige oplevelser, hvor klassefællesskabet og elevtrivslen sættes i fokus. Vi kan tilbyde alt fra introture for grundforløb og studieretning til årlige bæredygtige studierejser. For at opnå den størst mulige effekt, tilpasser vi alle vores ture og forløb til jeres elever.

Kontakt os

Team Tours understøtter på bedste vis skolens sociale profil. Et godt fællesskab er en naturlig hjørnesten hos os, men en vanskelig opgave at løfte for skolens lærere. Det er vigtigt, at sikre et ensartet højt niveau for alle klasserne på introforløbet.

Vi har stor fokus på virksomme introforløb, og vi har fået nedbragt frafaldet markant. Team Tours har her spillet en afgørende rolle. Derfor har vi valgt at udvide vores samarbejde, så vores erhvervsskoleklasser også kommer med på introtur fremadrettet.

Et godt studiemiljø også et af vores klare fokuspunkter. Team Tours har i høj grad været med til at forbedre det sociale miljø blandt vores nystartede 1.g klasser. Tilbagemeldinger fra både lærere og elever peger på, at eleverne er blevet bedre til at tage ansvar og til at samarbejde

At gøre en forskel for så mange børn og unge som muligt

Team Tours blev startet i 2004 med det primære formål at “gøre en forskel for så mange børn og unge som muligt”. Vi har gennem årene opbygget en stor erfaring med forløb og ture, der øger trivslen hos den enkelte elev og styrker klassefællesskabet, gennem positive elevrelationer.

Grundlæggende gør vi brug af de samme teambuilding principper som vi kender fra erhvervslivet. Alle vores øvelser er tilpasset til målgruppen, og så benytter vi naturen som vores klasselokale.

Sidste år i tal

+ 0

Gymnasier og folkeskoler

+ 0

Klasser

+ 0

Elever

Kontakt os

Vores dygtige medarbejdere sidder klar til at hjælpe jer gennem hele eller dele af processen med at arrangere og afholde et teambuilding forløb for jeres studerende. Kontakt os for en uforpligtigende samtale.