Referencer

Gladsaxe Gymnasium

Introturen med Team Tours har dannet grobund for et godt undervisningsmiljø med nogle unge mennesker, der er glade og trygge ved hinanden. Det store fokus på teambuilding har givet et bedre sammenhold blandt eleverne, og har givet dem en større forståelse for hinandens styrker og begrænsninger.

Gladsaxe Gymnasie introtur
Next introtur

CPH West Ballerup – en del af NEXT

Et godt studiemiljø også et af vores klare fokuspunkter. Team Tours har i høj grad været med til at forbedre det sociale miljø blandt vores nystartede 1.g klasser. Tilbagemeldinger fra både lærere og elever peger på, at eleverne er blevet bedre til at tage ansvar og til at samarbejde

Gladsaxe Gymnasium

Instruktørerne var professionelle og omstillingsparate, og lærerne følte sig trygge”... “De lærere, der var med på turene siger, at Team Tours alt i alt har leveret et produkt som er langt bedre end, hvad skolen selv kunne have leveret.

Tømmerflåde teambuilding
Teambuilding, lejr, bygge lejr, team tours

EUC Sjælland

...Vi har stor fokus på virksomme introforløb, og vi har fået nedbragt frafaldet markant. Team Tours har her spillet en afgørende rolle. Derfor har vi valgt at udvide vores samarbejde, så vores erhvervsskoleklasser også kommer med på introtur fremadrettet. Når vi fastholder og tiltrække flere elever finansierer vores sociale initiativer sig selv. Det er kun blevet mere vigtigt med de store nedskæringer...