DANMARKSTURE

Vi skal give de unge mulighed for at komme tættere på hinanden og styrke klassefællesskabet.
Sammen skal vi lave klimavenlige studieture, der sætter fokus på den enkelte klasses faglighed.

Vores studieture bygges op over fire principper:

Faglighed

Stærkt fagligt indhold målrettet elevernes specifikke studieretning, det kunne eksempelvis være relevante virksomhedsbesøg, universitetsbesøg, ambassadebesøg, relevante oplæg, workshops eller deltagelse i casearbejde.

Dannelse

Aktiviteter der bidrager til elevernes generelle dannelse. Sammen dykker vi ned i den lokale historie og udvider elevernes kulturforståelse. Det kunne eksempelvis være besøg på relevante museer, gallerier, byvandringer, besøg på et teater, tv-studie eller en opera.

Klassefællesskab

Målrettede aktiviteter der styrker sammenholdet. På turen arbejder vi med aktiviteter, der øger trivslen for den enkelte elev og styrker fælleskabet i klassen. Vi har udviklet forskellige teambuilding aktiviteter, der på hver deres måde styrker klassefælleskabet.

Klima

Studieturene bygges op med en grøn profil, der matcher det tiltagende ønske om en mere bæredygtig tilgang til rejseform og fagligt fokus. Undervejs på studieturen vil der blive sat fokus på klima. Dette kan eksempelvis ske gennem debatter, bus- øvelser, casearbejde og workshops.

Turen bliver tilrettelagt ud fra den enkelte klasses studieretning, og tilpasset den enkelte undervisers ønsker. På den måde sikrer vi et unikt program, der hænger sammen med klassens øvrige undervisning. Vi har lavet et stort forarbejde, hvor vi har undersøgt og struktureret samtlige muligheder i de områder vi opererer i.

Vores koordinatorer tager sig af alt

Vi tilbyder en plug-and-play løsning. Vi står altså for alt – lige fra koordinering af turen, transport, booking af hostel og programmet. Vi er med til at sikre, at underviseren skal bruge mindre tid på planlægning af det praktiske for at turen bliver en succes. Til gengæld skal underviseren sikre den faglig forankring, gennem en faglig aktivitet som kan trække tråde ind i undervisningen.

Vi tilbyder studieture til følgende destinationer: